വാർത്തകൾ

പത്താം ഘട്ട സംസ്ഥാന സംഗമം പ്രോഗ്രാം

1

ഐ എസ് എം വെളിച്ചം സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന് ഫെബ്രുവരി 15 ന് പാലക്കാട്ട് തുടക്കം

ഐ എസ് എം സംസ്ഥാന സമിതിയുടെ കീഴിലുള്ള കേരളത്തിലെ ഖുര്‍ആന്‍ അന്താരാഷ്ട്ര പഠന പദ്ധതിയായ വെളിച്ചത്തിന്റെ

വെളിച്ചം പത്താം ഘട്ടം ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു

1

മുത്വലാഖിന്റെ മറവില്‍ ഏകസിവില്‍ കോഡ് കൊണ്ടുവരാനുള്ള നീക്കത്തെ ചെറുക്കണം ഐ എസ് എം വെളിച്ചം സംസ്ഥാന സംഗമം

തൃശൂര്‍: സ്ത്രീ സമൂഹത്തിന് അഭിമാനകരമായ അസ്ഥിത്വവും അവകാശ സംരക്ഷണവും അവസര സമത്വവും പ്രദാനം ചെയ്ത വിശുദ്ധ

വെളിച്ചം എട്ടാം സംസഥാന സംഗമം

വെളിച്ചം എട്ടാം സംസഥാന സംഗമം, ആലപ്പുഴ ഇ.എം .എസ് , സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വെച്ച്

കാലം തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന് പരിഹാരം ഖുര്‍ആനിലുണ്ട് – മൗലാനാ അബൂ ത്വാഹിര്‍ അബ്ദുറഷീദ് മദീനി

കോഴിക്കോട്: ഖുര്‍ആന്‍ സാര്‍ ലൗകികവും കാലാതിവര്‍ത്തിയുമാണെന്നും പുതിയ കാലഘ ത്തിന്റെ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് കൃത്യമായി ഖുര്‍ആനില്‍ മറുപടിയുണ്ടെന്നും

ഐ എസ് എം ഖുര്‍ആന്‍ സമ്മേളനത്തിന് പ്രൗഢമായ സമാപനം

കോഴിക്കോട്: ഖുര്‍ആനിക വെളിച്ചത്തിലൂടെ നവോത്ഥാന മുന്നേറ്റം എന്ന സന്ദേശവുമായി ഐ എസ് എം സംസ്ഥാന സമിതി

ഐ എസ് എം ‘വെളിച്ചം’ അഞ്ചാം ഘട്ട ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു

കോഴിക്കോട് : ഖുര്‍ആന്‍ പഠനം ജനകീയമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഐഎസ് എം സംസ്ഥാന സമിതിയുടെ ഖുര്‍ആന്‍ അന്താരാഷ്ട്ര